Rozhodnutí NS

11 Tcu 62/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/25/2018
Spisová značka:11 Tcu 62/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.62.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 62/2018-44


USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2018 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl, t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, M. B., rozsudkem Okresního soudu v Žilině, Slovenská republika, ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 5T/199/2005, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Žilině, Slovenská republika, ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. 5T 199/2005, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Okresního soudu v Žilině, Slovenská republika, ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. 5T 199/2005, který ve vztahu k jeho osobě nabyl právní moci téhož dne, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Žilině ze dne 18. 9. 2014, sp. zn. 1Nt/11/2014, jímž byla povolena obnova řízení ve prospěch jeho osoby za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Žilině ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. 5T 199/2005, a dále ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Žilině ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 5T/199/2005, byl M. B. uznán vinným jednak pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 4 slovenského tr. zákona, spáchaným v jednočinném souběhu s pokračujícím trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 slovenského tr. zákona, ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 slovenského tr. zákona, dále trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 slovenského tr. zákona a trestným činem loupeže podle § 234 odst. 2 písm. b) slovenského tr. zákona, ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 slovenského tr. zákona. Za tato jednání byl M. B. citovaným rozsudkem Okresního soudu v Žilině ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 5T/199/2005, který nabyl právní moci téhož dne, odsouzen jednak k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře devíti let a devíti měsíců a dále k trestu propadnutí věci v podobě kapesního nože a expanzní zbraně – samonabíjecí pistole se zásobníkem.

2. Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Žilině se M. B. předmětné trestné činnosti v podobě pokračujících trestných činů krádeže a poškozování cizí věci, trestného činu výtržnictví a trestného činu loupeže dopustil v podstatě tím, že
  I. M. B. společně se S. T.
    1. v době od 23:00 hod. dne 26. 7. 2004 do 02:00 hod. dne 27. 7. 2004 v obci T. n. V., ul. ľ. Š., před rodinným domem, M. B. kovovým páčidlem vypáčil visací zámek na kovové mříži okna, mříž otevřel a S. T. rozbil dřevěnou latí skleněnou výplň prodejního okénka stánku, M. B. přes otvor odcizil cigarety různých značek, které naházel do igelitových tašek, které se nacházely ve stánku, dále odcizil registrační pokladnu nezjištěné značky s hotovostí nejméně 5.000,- Sk, čímž způsobili R. H. škodu krádeží nejméně 20.000,- Sk a poškozením zařízení ve výši 2.000,- Sk,
    2. v době od 23:00 hod. dne 3. 8. 2004 do 02:00 hod. dne 4. 8. 2004 v Ž., ul. sv. C. a M., u zastávky MHD na stánku „V.“, S. T. přineseným kladivem rozbil skleněnou výplň výkladního okna v zadní části a přes takto vzniklý otvor vnikl dovnitř, odkud odcizil cigarety různých značek, lahve s alkoholickými nápoji a vínem, cukrovinky, kávu, zatímco M. B. dával pozor, přičemž tímto svým jednáním způsobili J. H. krádeží škodu nejméně 62.021,- Kč a poškozením stánku škodu nejméně 4.000,-Sk,
    3. v době od 23:00 hod. dne 6. 8. 2004 do 02:00 hod. dne 9. 8. 2004 v Ž., ul. H., na novinovém stánku „R., M. B. obrubníkovým kamenem rozbil skleněnou výplň stánku, přes vzniklý otvor vnikl dovnitř, odkud odcizil cigarety různých značek, telefonní karty, lístky na MHD, kovové mince, zatímco S. T. zatím dával pozor, přičemž tímto svým jednáním způsobili společnosti TOPAS s.r.o. škodu ve výši 45.693,50 Sk a poškozením zařízení škodu nejméně 2.796,- Sk,
    4. v době od 23:00 hod. dne 29. 9. 2004 do 02:00 hod. dne 30. 9. 2004 v Ž., H., u R. klubu, M. B. přineseným kovovým páčidlem vypáčil ochranné plexisklo na novinovém stánku, následně páčidlem rozbil skleněnou výplň okna, přes vzniklý otvor vnikl dovnitř, odkud odcizil cigarety různých značek, telefonní karty, lístky MHD, dutinky, zápalky, zapalovače, zatímco S. T. dával pozor před stánkem, a tímto svým jednáním společnosti TOPAS s.r.o. způsobili krádeží škodu ve výši nejméně 32.282,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši nejméně 399,- Sk,
    5. v době od 12:00 hod. dne 9. 10. 2004 do 04:30 hod. dne 11. 10. 2004 v Ž. – Z., Z. c., společně vysadili z pantů kovovou mříž vstupních dveří novinového stánku, M. B. kovovým páčidlem vypáčil v oblasti zámku vstupní dveře, oba vnikli dovnitř, odkud odcizili a do přinesených igelitových tašek naložili kávu, žvýkačky, tabák, cigarety, telefonní karty, lístky na MHD, a tímto svým jednáním způsobili J. Š. krádeží škodu ve výši nejméně 32.282,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši nejméně 399,- Sk,
    6. v době od 23:00 hod. dne 23. 10. 2004 do 01:15 hod. dne 24. 10. 2004 v Ž. – Z., Z. c., vysadili z pantů kovovou mříž vstupních dveří novinového stánku, M. B. kovovým páčidlem vypáčil vstupní dveře v oblasti zámku, tyto otevřel, oba vnikli dovnitř, odkud odcizili a do přinesených igelitových tašek naložili cigarety, tabák, zapalovače, kávu, sladkosti, žvýkačky, telefonní karty, lístky na MHD, čímž J. Š. způsobili krádeží škodu ve výši nejméně 36.997,- Sk a poškozením stánku ve výši nejméně 400,- Sk,
    7. v době od 23:00 hod. dne 5. 11. 2004 do 02:00 hod. dne 6. 11. 2004 v Ž., N. H., M. B. přineseným šroubovákem vymontoval šrouby kovové mříže prodejního stánku, obrubníkovým kamenem rozbil skleněnou výplň stánku a přes vzniklý otvor vnikl dovnitř, odkud odcizil a do přinesených igelitových tašek naložil žvýkačky, tabák, cigarety různých značek, telefonní karty, cukrovinky, lístky na MHD, zatímco S. T. dával pozor, a svým jednáním způsobili J. Š. krádeží škodu ve výši nejméně 35.492,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši nejméně 1.350,- Sk,
    8. v době od 23:00 hod. dne 11. 11. 2004 do 02:00 dne 12. 11. 2004 v obci T. n. V., ul. Ľ. Š., se před rodinným domem společně přineseným páčidlem vloupali do novinového stánku přes ochrannou mříž vstupních dveří, S. T. páčidlem vypáčil dveře v oblasti zámku, oba vnikli dovnitř a do přinesených igelitových tašek odcizili zboží, a to cigarety různých značek, drogistické zboží, a svým jednáním způsobili R. H. krádeží škodu ve výši 25.000,- Sk a poškozením stánku ve výši 2.000,- Sk,
    9. v době od 23:00 hod. dne 9. 12. 2004 do 00:45 hod. dne 10. 12. 2004 v Ž. – Z., Z. c., společně vysadili kovovou mříž vstupních dveří novinového stánku, M. B. kovovým páčidlem vypáčil v oblasti zámku vstupní dveře do stánku, kam vnikli, a odtud odcizili a do přinesených igelitových tašek naložili zboží, a to cigarety různých značek, tabák, zapalovače, kávu, cukrovinky, žvýkačky, telefonní karty, lístky na MHD, a svým jednáním způsobili J. Š. krádeží škodu ve výši 29.030,- Kč a poškozením zařízení škodu ve výši 301,- Kč,
    10. v době od 23:00 hod. dne 19.12.2004 do 01:45 hod. dne 20.12.2004 v Ž., ul. V. S., v areálu nemocnice s poliklinikou, M. B. se přinesenou kovovou tyčí vloupal do stánku občerstvení tak, že rozbil výkladní okénko, přes které vnikl dovnitř, odkud odcizil cigarety, čokolády, žvýkačky, alkoholické a nealkoholické nápoje, dobíjecí kupóny, zatímco S. T. dával před stánkem pozor, přičemž svým jednáním způsobili M. Z. krádeží škodu ve výši 25.000,- Kč a poškozením zařízení škodu ve výši 5.000,- Sk,
    11. v době od 23:00 hod. do 23:50 hod. dne 30. 12. 2004 v Ž., Nám. H., M. B. se přineseným kovovým páčidlem vloupal do novinového stánku, vypáčil zámek mříže prodejního okénka, rukou vymáčkl výplň okna a takto vnikl dovnitř, odkud odcizil kávu, cigarety a tabák různých značek, žvýkačky, dobíjecí kupóny, lístky na MHD, zatímco S. T. dával pozor, a tímto svým jednáním způsobili J. Š. krádeží škodu ve výši 25.000,- Kč a poškozením stánku škodu ve výši 500,- Kč,
    12. v době od 23:00 hod. dne 5. 1. 2005 do 02:00 hod. dne 7. 1. 2005 v obci B., okres Ž., M. B. přestřihl přinesenými pákovými nůžkami kovovou ochrannou mříž na vstupních dveřích do prodejny potravin nacházející se v této obci, skleněnou výplň dveří přelepil transparentní lepící páskou, následně skleněnou výplň poprskal kovovou tyčí, lepící pásku stáhl a sklo se vysypalo, S. T. vytrhal dřevěné lišty dveří a takto zvětšil otvor pro vniknutí, M. B. přes otvor vnikl dovnitř k průchozím dveřím, které přineseným páčidlem vypáčil a vešel do prodejny, odkud odcizil cigarety různých značek, různé drogistické zboží, finanční hotovost ve výši 2.520,- Sk, zatímco S. T. dával pozor, a tímto svým jednáním způsobili J. H. krádeží škodu ve výši nejméně 25.493,- Kč a poškozením zařízení škodu nejméně ve výši 10.000,- Kč,
    13. v přesně nezjištěný den v měsíci září 2004 od 23:00 hod. v Ž., ul. V. S., v areálu nemocnice s poliklinikou, M. B. přineseným páčidlem vypáčil zámek na ochranné mříži prodejního okénka stánku s občerstvením, následně páčidlem vypáčil prodejní okénko, vnikl dovnitř, odkud odcizil žvýkačky, cigarety různých značek, alkohol různých značek, zatímco S. T. dával pozor, a tímto svým jednáním způsobili M. Z. krádeží škodu ve výši 6.500,- Sk,
   II. M. B. sám
     14. dne 14. 8. 2004 v 04:00 hod. v obvodu osobní železniční stanice Ž. – p., R. z. u nástupiště, přineseným šroubovákem nejprve na odstaveném osobním motorovém vozidle tov. zn. Škoda Fabia combi 6Y 1,2 http, poškodil zámek předních dveří ze strany spolujezdce s úmyslem vloupat se do auta, a jelikož se mu to nepodařilo, rozbil okénko řidiče na vozidle, odjistil jistící kolík, vnikl dovnitř a z palubní desky vytrhl a odcizil zabudované autorádio zn. SONY typ CDX-L 280, čímž A. R. způsobil krádeží škodu ve výši 6.000,- SK a poškozením vozidla škodu ve výši 5.876,-Sk,
     15. dne 30. 10. 2004 v ranních hodinách v obvodu depa Ž., kamenem rozbil okénko předních dveří motorového vozidla tov. zn. Škoda 120 L, vytáhl jistící kolík dveří a vnikl dovnitř, odkud odcizil přenosnou baterku nezjištěného typu a tlakoměr, čímž P. P. způsobil krádeží škodu ve výši 1.050,- Sk,
     16. v přesně nezjištěný den v měsíci listopadu 2004 nezjištěným způsobem odstranil visací zámek na plechových dveřích skladu Státních mobilizačních rezerv v objektu Železničního stavitelství Ž., majícího sídlo u organizace Památkostav N. Ž. – u V., vnikl dovnitř, odkud odcizil 10 ks ocelových sochorů, 1 ks vidlí, 30 m hadice na kyslík a 30 m hadice na acetylén, čímž způsobil krádeží železničnímu stavitelství B. škodu ve výši 3.818,50 Sk a poškozením škodu ve výši 200,- Sk,
     17. dne 6. 12. 2004 v době mezi 10:30 až 11:45 hod. v katastru Železniční osobní stanice Ž., v části R. z., se vloupal do uzamčeného osobního motorového vozidla tov. zn. Škoda 120 L, tak, že na dveřích spolujezdce vytáhl těsnící gumu v oblasti zámku, do otvoru vsunul přinesený drát s háčkem, odemkl zámek dveří, dveře otevřel, vnikl dovnitř a z panelu vytrhl autorádio zn. SONY ix – Plod, čímž poškozenému M. L. způsobil krádeží škodu ve výši 3.540,- Sk,
     18. dne 6. 12. 2004 okolo 24:00 hod. se vloupal do staničního bufetu M. v železniční stanici T. T. tak, že železným pásem vytvořil otvor, přes který vnikl do bufetu, odkud odcizil cigarety různých značek, alkohol různých značek, cukrovinky a žvýkačky, zábavnou pyrotechniku, kovovou přenosnou pokladničku bez hotovosti, čímž A. B. způsobil krádeží škodu ve výši 7.583,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 2.380,- Sk,
    III. M. B. sám
      19. dne 17. 10. 2004 okolo 20:10 hod. v Ž., ul. J. M., před vchodem do restaurace zvané N. r., fyzicky napadl G. M. tak, že na něho vytáhl nůž s délkou čepele 7,7 cm, kterým jej pořezal na dlani pravé ruky, B. M. se bránil, přičemž došlo k vzájemnému strkání, při kterém se přesunuli do vnitřních prostor restaurace, do konfliktu se zapojili i další návštěvníci restaurace, kteří ve snaze zabránit dalšímu jednání M. B. tohoto povalili na zem a drželi až do příchodu policejní hlídky, přičemž svým jednáním způsobil B. M. režné zranění na dlani pravé ruky o délce 6 cm bez pracovní neschopnosti,
    IV. M. B. společně se S. T.
      20. po předchozí společné dohodě oba dne 3. 2. 2005 ve 13:15 hod. vešli do prodejny potravin popisné v obci L. S. – část L., okres Ž., oba maskovaní černými kuklami na hlavách a ozbrojení krátkými střelnými zbraněmi, přičemž M. B. přistoupil k prodavačce A. V. a řekl jí „dej peníze“ a když odmítla, udeřil ji pažbou pistole do hlavy, následkem čehož spadla na zem a sebral zpod pultu 200,- Sk, oba po celou dobu mířili na prodavačku pistolemi, z prodejny následně odešli a nasedli do vozidla, které po dobu skutku stálo zaparkované nedaleko prodejny a které řídil M. I., XXXXX *) dávala ve vozidle pozor, přičemž svým jednáním způsobili A. V. zranění s pracovní neschopností od 3. 2. 2005 do 20. 2. 2005 a škodu ve výši 200,- Sk.

   3. Dne 18. 10. 2018 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o to, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Okresního soudu v Žilině, Slovenská republika, ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 5T/199/2005, ve vztahu k osobě M. B. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

   4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.
    5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
     6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že M. B. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (konkrétně trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku, výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku a loupeže podle § 173 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.
      7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený M. B. se, dílem sám a dílem po vzájemně dohodě s další osobou, ke škodě jednotlivých poškozených subjektů během cca šesti měsíců celkem v devatenácti případech na území Slovenské republiky vloupáním, a v jednom případě za pomoci fyzického násilí užitého přímo vůči osobě prodavačky, zmocnil věcí nacházejících se v novinových stáncích, stáncích rychlého občerstvení a osobních motorových vozidlech v celkové hodnotě nejméně 429.591,-Sk. Tímto svým jednáním současně odsouzený poškozeným subjektům způsobil i škodu na zařízení dotčených provozoven a motorových vozidlech v celkové výši nejméně 48.279,- Sk. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je přitom výrazně zvyšována zejména četností spáchaných útoků, dále předem promyšleným a koordinovaným způsobem provedení činu, jakož i počtem trestných činů, jejichž zákonné znaky odsouzený svým úmyslným jednáním naplnil. Ve vztahu k druhům a výměrám uložených trestů lze konstatovat, že odsouzenému byly za výše uvedené trestné činy uloženy sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody, jakož i trest propadnutí věci. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. B. příslušným soudem Slovenské republiky hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

      8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

      P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


      V Brně dne 25. 10. 2018


      JUDr. Karel Hasch předseda senátu      Vypracoval:
      JUDr. Tomáš Durdík      *) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb.