Rozhodnutí NS

26 Cdo 3837/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2018
Spisová značka:26 Cdo 3837/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3837.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastoupení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3837/2018-207


USNESENÍ

    Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci oprávněné J. K., narozené XY, bytem XY, proti povinné J. K., narozené XY, bytem XY, o výkon rozhodnutí vyklizením, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 19/2017, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. března 2018, č. j. 19 Co 1/2018-154, t a k t o :

I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

    Povinná nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Brně (odvolací soud) ze dne 14. 3. 2018, č. j. 19 Co 1/2018-154, kterým potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 22. 9. 2017, č. j. 66 E 19/2017-60, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné na zastavení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (výrok I.) a rozhodl o náhradě účelných nákladů tohoto úseku řízení (výrok II.); současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

    Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty třetí a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 8. 2018, č. j. 66 E 19/2017-196) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

    Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

    P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 11. 2018


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu