Rozhodnutí NS

20 Cdo 4523/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 4523/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4523.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4523/2018
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Intrum Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 27221971, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Lazarská č. 1718/3, proti povinnému K. S., narozenému XY, bytem XY, pro 54 114,21 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, pod sp. zn. 124 Ex 15213/16, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2018, č. j. 9 Co 624/2017-59, t a k t o:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2018, č. j. 9 Co 624/2017-59, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen i přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2018, sp. zn. 20 Cdo 4523/2018.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu