Rozhodnutí NS

20 Cdo 3128/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/18/2018
Spisová značka:20 Cdo 3128/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3128.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3128/2018
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Ryček, s. r. o., identifikační číslo osoby 46342516, sídlem Heroltická 5449/19, 586 01 Jihlava, zastoupené JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem, sídlem Karlovo nám. 32/26, 674 01 Třebíč, proti povinnému J. Z., Ch., pro 379 961 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Marka Jenerála, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 177 EX 27197/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. 15 Co 183/2017, takto:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. 15 Co 183/2017, jímž potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Marka Jenerála, Exekutorský úřad Zlín ze dne 25. 4. 2017, č. j. 177 EX 27197/13-538, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 15. 3. 2018 dovolání v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto výsledku řízení se stává bezpředmětnou dovolatelova žádost ze dne 20. 8. 2017, o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, což platí i ohledně jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 9. 2018
JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu