Rozhodnutí NS

25 Cdo 91/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:25 Cdo 91/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.91.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 91/2019-172

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobce: P. R., narozený XY, bytem XY proti žalovanému: P. H., narozený XY, bytem XY, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 186/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 8. 2018, č. j. 3 Co 18/2018-162, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručně odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. 8. 2018, č. j. 3 Co 18/2018-162, potvrdil usnesení ze dne 9. 1. 2018, č. j. 36 C 186/2012-153, kterým Krajský soud v Praze zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení ve věci ochrany osobnosti. Soudy dovodily, že od poslední žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, které nebylo soudem vyhověno, žalobce neprokázal změnu svých majetkových poměrů a nesplňuje tak předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., ani podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s. ř.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti takovémuto rozhodnutí, je dovolání žalobce nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O odkladu právní moci či vykonatelnosti napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat, je-li zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno. Za situace, kdy Nejvyšší soud bezprostředně po předložení věci dovolání odmítl, nerozhodoval již samostatně o návrhu žalobce na odklad právní moci a vykonatelnosti.

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2019

JUDr. Robert Waltr předseda senátu