Rozhodnutí NS

30 Cdo 5814/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/04/2019
Spisová značka:30 Cdo 5814/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.5814.2017.4
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 5814/2017-264


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce M. V., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Bělohlávkem, soudem ustanoveným advokátem, se sídlem v Praze 7, Kostelní 875/6, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 66/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2017, č. j. 17 Co 291/2016-186, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 1. 2018, č. j. 30 Cdo 5814/2017-259, se opravuje tak, že chybně uvedené datum vydání rozhodnutí v Brně dne „2. 1. 2018“ se nahrazuje správným datem 2. 1. 2019.


Odůvodnění:


Nejvyšší soud usnesením datovaným dne 2. 1. 2018, č. j. 30 Cdo 5814/2017-259, rozhodl o odmítnutí podaného dovolání a o náhradě nákladů dovolacího řízení.

Ve výše označeném usnesení Nejvyššího soudu je nesprávně uvedeno datum jeho vydání v Brně „2. 1. 2018", ačkoliv rozhodnutí bylo vydáno dne 2. 1. 2019.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 164 za použití § 243b o. s. ř., jímž opravil shora uvedenou zřejmou nesprávnost v psaní.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. 2. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu