Rozhodnutí NS

30 Cdo 3756/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/10/2018
Spisová značka:30 Cdo 3756/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3756.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3756/2018-172


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce J. P., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 25 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 207/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2018, č. j. 21 Co 5/2018-143, takto:I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usneseními Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 8. 2017, č. j. 22 C 207/2015- 137, bylo rozhodnuto o zastavení řízení, neboť žalobce nedoložil předběžné uplatnění svého nároku u žalované ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dovoláním napadeným rozhodnutím odvolacího soudu, jež je specifikováno v záhlaví.

Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř. O žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení rozhodl zamítavě Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 11. 7. 2018, č. j. 22 C 207/2015-164, které mu bylo doručeno 26. 7. 2018. Žalobce uvedenou vadu k dnešnímu dni neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), přičemž byl k jejímu odstranění vyzván (č. l. 154), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť tak neučinil předseda senátu soudu prvního stupně (§ 243c odst. 3 a § 241b odst. 3 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 10. 2018JUDr. František Ištvánek
předseda senátu