Rozhodnutí NS

30 Cdo 122/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/03/2020
Spisová značka:30 Cdo 122/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.122.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 1178/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 122/2020-136


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Davida Vláčila a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobce P. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 76, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 54/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2019, č. j. 58 Co 101/2019-76, t a k t o:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 11. 2018, č. j. 28 C 54/2016-67, nebyl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení (výrok I) a nebylo mu ani přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok II).

K odvolání žalobce bylo uvedené usnesení potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 12. 4. 2019, č. j. 58 Co 101/2019-76.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. (ve znění od 30. 9. 2017) není přípustné dovolání proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a usnesením, kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Jelikož je podané dovolání objektivně nepřípustné, dovolací soud jej ve smyslu § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2020, sp. zn. 30 Cdo 121/2020, jímž bylo současně ukončeno dovolací řízení o věci samé.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 2. 2020


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu