Rozhodnutí NS

25 Cdo 1468/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:25 Cdo 1468/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.1468.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i, j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/07/2019
I.ÚS 2186/19
I.ÚS 2186/19
JUDr. David Uhlíř
odmítnuto
10/09/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 1468/2019-125


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobců: a) K. V., narozená XY, a b) M. V., narozený XY, oba bytem XY, proti žalovaným: 1) J. P., 2) A. R., oba soudci Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, 3) D. N., bývalá soudkyně Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 103/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2018, č. j. 70 Co 215/2018-71, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 10. 2018, č. j. 70 Co 215/2018-71, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2018, č. j. 47 C 103/2018-57, jímž soud prvního stupně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a neustanovil jim zástupce z řad advokátů.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobců objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu