Rozhodnutí NS

30 Cdo 59/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:30 Cdo 59/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.59.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení řízení
Dotčené předpisy:§ 243e odst. 1 o. s. ř.
§ 243e odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 59/2018-155USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobců a) N. T. T., a b) H. M. H., obou zastoupených Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 630/57, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, za účasti M. Š., vedlejšího účastníka na straně žalobců, o náhradu škody a nemajetkové újmy, v řízení o žalobě pro zmatečnost podané vedlejším účastníkem na straně žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2016, č. j. 19 Co 402/2015-1007, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Co 402/2015, o dovolání žalobců a vedlejšího účastníka na straně žalobců proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. srpna 2017, č. j. 4 Co 11/2017-1106, t a k t o:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. srpna 2017, č. j. 4 Co 11/2017-1106, jakož i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. září 2016, č. j. 19 Co 402/2015-1085, se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 5. září 2016, č. j. 19 Co 402/2015-1085, rozhodl o tom, že: „Řízení o žalobě pro zmatečnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2016, č. j. 19 Co 402/2015-1007, se přerušuje.“

K odvolání žalobců a vedlejšího účastníka na jejich straně Vrchní soud v Praze (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 11. srpna 2017, č. j. 4 Co 11/2017-1106, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalobci, jakož i vedlejší účastník na jejich straně včasná dovolání, v nichž – na základě v dovoláních vymezené dovolací argumentace – navrhují zrušení uvedených rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podaná dovolání jsou ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustná i důvodná již z toho důvodu, že odvolací soud napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, ačkoliv z jeho výroku není zřejmé, pro jaký důvod, respektive pro jakou překážku a do kdy se uvedené řízení přerušuje. Nezbylo tudíž, než již pro tento zjištěný defekt napadené usnesení odvolacího soudu, ale i soudu prvního stupně zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 a 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2018


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu