Rozhodnutí NS

24 Cdo 1757/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/03/2019
Spisová značka:24 Cdo 1757/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.1757.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 238 odst. 1 písm. i) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 1757/2019-216


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně H. K., narozené XY, bytem XY, za účasti J. B., narozené XY, bytem XY, o nahrazení rozhodnutí katastrálního úřadu, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 63/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2018 č. j. 4 Co 132/2018-197, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 2018 č. j. 4 Co 132/2018-197 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Dovolatelka sice nebyla zastoupena advokátem ani nedoložila, že by měla právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není nesplnění podmínky dovolacího řízení uvedené v ustanovení § 241 o. s. ř. důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolání totiž směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jež bylo vydáno ve věci, v níž zákon – jak vyplývá z ustanovení § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. - tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017 sp. zn. 21 Cdo 1465/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2017 sp. zn. 21 Cdo 938/2017 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015 sp. zn. 30 Cdo 5325/2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu