Rozhodnutí NS

11 Tcu 71/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/25/2019
Spisová značka:11 Tcu 71/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.71.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 71/2019-22
USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 25. 7. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. M., narozeného XY ve XY, okres Děčín, rozsudkem Zemského soudu Görlitz ze dne 10. listopadu 2016, sp. zn. 2 KLs 130 Js 10107/16, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu Görlitz (dále jen „cizozemský soud“) ze dne 10. listopadu 2016, sp. zn. 2 KLs 130 Js 10107/16, který nabyl právní moci dne 18. listopadu 2016, byl J. M. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním do bytu podle § 242 odst. 1 ve spojení s § 244 odst. 1 bodem 3 StGB, trestného činu poškození cizí věci podle § 303 odst. 1 ve spojení s § 303c StGB, dále tří trestných činů krádeže podle § 242 odst. 1 ve spojení s § 243 odst. 1 větou druhou body 1 a 3 StGB, dalšího trestného činu poškození cizí věci podle § 303 odst. 1 ve spojení s § 303c StGB, dvou trestných činů krádeže podle § 242 odst. 1 ve spojení s § 243 odst. 1 větou druhou body 1 a 3 StGB, trestného činu poškození cizí věci podle § 303 odst. 1 ve spojení s § 303c StGB, pokusu trestného činu krádeže podle § 22 a § 23 k § 242 odst. 1, 2 ve spojení s § 243 odst. 1 větou druhou bodem 1 a 3 StGB, a v neposlední řadě trestného činu poškození cizí věci podle § 303 odst. 1 ve spojení s § 303c StGB. Za tyto sbíhající se trestné činy uložil cizozemský soud odsouzenému trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se J. M. dopustil shora označených trestných činů tím, že:

Aby mohl financovat svoji spotřebu omamné látky pervitin, rozhodl se nejpozději na začátku roku 2015, že si krádežemi vloupáním – většinou do garáží, zahradních domků nebo altánů – a s tím spojeným prodejem kradených věcí, zajistí pravidelný a dlouhodobý zdroj příjmů. Za tímto účelem se odsouzený:

1. v období mezi 9. březnem 2015 od 10:00 hod. a 10. březnem 2015 do 13:30 hod. spolu se zvlášť stíhaným M. F., rozhodli, že v obci XY, Spolková republika Německo, vniknou do různých, blízko sebe ležících, budov, aby odcizili věci stojící za krádež, přičemž konkrétně:

a) utrhli dřevěnou okenici na budově spolku XY v ulici XY (příjezdová komunikace do lesa v obci XY), vytrhli okno i s rámem z ukotvení a pronikli dovnitř domu, z něhož si odnesli šest srnčích parůžků a jelení shoz v celkové hodnotě cca 300 €. Na budově označeného spolku tak vznikla věcná škoda ve výši 135 €;

b) přestřihli zámek řádně uzamčené kůlny poškozeného R. S. v ulici XY, v obci XY, její dveře násilím vypáčili a pronikli dovnitř, přičemž si odnesli sekačku na trávu v hodnotě cca 100 € a 30 € v hotovosti. Na kůlně poškozeného vznikla věcná škoda ve výši 30 €;

c) násilím otevřeli řádně uzavřená vrata garáže U. F. v ulici XY, v obci XY a odnesli si z garáže dámské a pánské jízdní kolo v celkové hodnotě 350 €. Následně železnou tyčí rozbili okno chatky a vstoupili do ní. Při hledání předmětů, vhodných ke krádeži, přitom zničili skleněný stůl, kdy v pokračování jejich jednání jim zabránil spuštěný alarm, v důsledku čehož obvinění opustili pozemek s oběma koly. Na chatce, stolu a garáži vznikla věcná škoda ve výši 400 € (skutek č. 1).

2. V období mezi 13. březnem 2015 od 15:00 hod. a 16. březnem 2015 do 19:45 hod. odsouzený spolu s M. F. vypáčili dlátem vstupní dveře budovy sdružení XY., nacházející se v ulici XY, v obci XY, Spolková republika Německo, a dále spojovací dveře, přičemž z daného objektu odcizili karton vína, 13 lahví lihovin, karton sektu, bednu vody, steaky a klobásy, a rovněž baterie, to vše v celkové hodnotě přibližně 184 €, přičemž dále vypáčili zde se nacházející trezor. Tímto jednáním odsouzený spolu s M. F. na budově označeného spolku a uvedeném trezoru způsobili škodu ve výši 220 € (skutek č. 3).

3. Dne 25. března 2015 kolem 1:35 hod. odsouzený s M. F. násilím pomocí sekáče otevřeli uzamčené zadní dveře obytného domu poškozené A. I. W. na ulici O., v obci S., a vnikli dovnitř tohoto domu, který – kvůli odhalení poškozenou – v útěku opustili, přičemž z něj odcizili regulátor v hodnotě 500 €. Svým jednáním přitom odsouzený a M. F. na dveřích daného obytného domu způsobili škodu ve výši 500 € (skutek č. 3).

4. V období mezi 15. květnem 2015 od 12:00 hod a 18. květnem 2015 do 6:30 hod. si odsouzený rozbitím okenní tabule zjednal přístup do haly pro odstavení vozidel poškozeného A. F. v ulici XY, v obci XY, místní část XY, Spolková republika Německo, a odcizil z ní přilbu na motorku, autorádio značky JVC a kufr s nářadím v celkové hodnotě přibližně 160 €, aby si všechno ponechal pro sebe. Na základě téhož rozhodnutí si odsouzený zajistil vylomením zámku na dveřích řidiče přístup do osobního vozidla typu Honda Civic téhož poškozeného, které stálo v hale, a neúspěšně manipuloval se zámkem zapalování daného vozidla, aby je odcizil (skutek č. 4).

5. Dne 15. dubna 2016 kolem 3:00 hod. vnikl odsouzený, na základě společného úmyslu spáchat trestný čin a ve vědomé a chtěné součinnosti s M. F., dveřmi a okny, které M. F. předtím násilně otevřel, celkem do 11 zahradních altánů, resp. jejich vedlejších místností a do budovy spolku drobných zahrádkářů XY v obci XY, místní část XY, aby odcizili předměty stojící za krádež. Z nemovitostí poškozených B., B., R., S., S. R., U. R. a rodin S. M. F. vzal regulátor bez kyvadla, benzinovou sekačku na trávu, cínový džbán, nožovou pilku značky Bosch, tři bedny na ořechy (nářadí), tavnou lepicí pistoli, sadu závitníků, úhlovou brusku značky Black and Decker, aku šroubovák značky Bullcraft, tři balení listů do nožové pilky, motorovou kosu značky Variolux 1,1 MS, balení šesti minerálních vod, balení čtyř pomerančových šťáv, kabelový buben (10 metrů), nůžky na živý plot značky Black and Decker a Bosch, televizor s plochou obrazovkou (100 cm) značky Philips, dřevený měch, pracovní oděvy, různé svíčky, kravský zvonec, pivo a bílé víno. Tyto předměty předával M. F. odsouzenému, který je shromažďoval na dvě rovněž odcizené deky, načež měly být tyto odvezeny pomocí ručního vozíku, k čemuž však již nedošlo, protože na místo činu se dostavila policejní hlídka, v důsledku čehož odsouzený a M. F. místo činu překotně opustili. Celková hodnota odcizených předmětů činila přibližně 1 500 €, přičemž škoda způsobená násilným vniknutím do jednotlivých nemovitostí činila rovněž 1 500 € (skutek č. 5).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. M. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (jmenovitě trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku a trestného činu poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku).

Konkrétně lze skutky č. 1 až 4 právně kvalifikovat jednak jako pokračující přečin krádeže podle § 116 tr. zákoníku ve spojení s § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku, a to dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (částečně skutek č. 4), a dále jako pokračující přečin poškození cizí věci podle § 116 tr. zákoníku ve spojení s § 228 odst. 1 tr. zákoníku (skutky č. 1 až 3). Vedle toho skutek č. 5 lze právně kvalifikovat jako přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku (trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 30. června 2015, sp. zn. 2 T 99/2015, jenž nabyl právní moci dne 30. září 2015, byl odsouzený uznán vinným ze spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku) spáchaný v souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku. Formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona jsou tedy splněny.

V posuzované věci jsou zároveň dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil jednání, kterým způsobil škodu na cizím majetku, která mnohanásobně přesahuje škodu nikoliv nepatrnou. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je pak zvyšována tím, že se dopustil více trestných činů, kterých se v části dopustil ve spolupachatelství. Jde-li o druh a výši uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. V projednávané věci jsou tedy splněny všechny podmínky pro to, aby se na odsouzení výše uvedeného J. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. 7. 2019
JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu

Vypracoval:
JUDr. Petr Škvain, Ph. D.
soudce