Rozhodnutí NS

24 Cdo 4428/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/25/2019
Spisová značka:24 Cdo 4428/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4428.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 218a předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4428/2018-231


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové ve věci pozůstalosti po M. R., zemřelé dne 24. ledna 2016, posledně bytem XY, za účasti K. L., narozeného XY, bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 154/2016, o dovolání K. L. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2017 č. j. 24 Co 125/2017-161, takto:


I. Dovolání K. L. se odmítá.
II. K. L. se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání K. L. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2017 č. j. 24 Co 125/2017-161 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř.

Podle doručenky, nacházející se na č. l. 163 spisu, bylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu doručeno dovolateli tzv. fikcí doručení (srov. ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř.) dne 19. 10. 2017 na adresu zvolenou dovolatelem jako adresu pro doručování na č. l. 27 spisu podle ustanovení § 46b o. s. ř. Podal-li tedy dovolatel u Obvodního soudu pro Prahu 3 dovolání až dne 27. 9. 2018, učinil tak až po 19. 12. 2017 (srov. § 57 odst. 2 větu první o. s. ř.), kdy mu marně uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání určená podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. Lhůta nebyla zachována ani podle ustanovení § 240 odst. 2 a 3 o. s. ř., neboť napadené usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení o soudu, u něhož se dovolání podává, a dovolání nebylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. ani u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 4. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu