Rozhodnutí NS

24 Cdo 321/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/30/2020
Spisová značka:24 Cdo 321/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.321.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 321/2020-910

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., ve věci posuzované M. F., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené procesním opatrovníkem B. T., advokátem se sídlem v XY, za účasti stálého opatrovníka města Kolín, se sídlem Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí č. 78, o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 22 P 43/2008, o dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2019, č. j. 24 Co 264/2018-856, takto:

I. Dovolání posuzované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2019, č. j. 24 Co 264/2018-856, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce posouzení možnosti aplikace mírnějšího opatření zasahujícího do svéprávnosti člověka srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. 30 Cdo 232/2014 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1287/2017, a k otázce hrozby újmy posuzované osobě srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4529/2017) a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání posuzované podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 6. 2020


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu