Rozhodnutí NS

21 Cdo 2736/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/04/2018
Spisová značka:21 Cdo 2736/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.2736.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 2736/2018-203


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce AGRO LEASING J. Hradec s. r. o. se sídlem v Jindřichově Hradci II, Sládkova č. 309, IČO 60851252, proti žalovaným 1) K. T., a 2) V. T., oběma zastoupeným JUDr. Janem Vodičkou, advokátem se sídlem v Liberci, Valdštjenská č. 381/6, o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 14 C 355/2014, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 22. listopadu 2017, č. j. 30 Co 97/2017-180, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 22. 11. 2017, č. j. 30 Co 97/2017-180, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 10. 2018


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu