Rozhodnutí NS

21 Cdo 3225/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/07/2018
Spisová značka:21 Cdo 3225/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3225.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3225/2018-397


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobců a) J. C., narozeného dne XY, a b) J. C., narozené dne XY, obou bytem v XY, obou zastoupených Mgr. Markem Ježkem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Tovární č. 1707/33, proti žalovaným 1) RING – kapitálová s. r. o. se sídlem ve Vyšních Lhotách č. 325, IČO 28652568, zastoupenému Mgr. Kateřinou Polákovou, advokátkou se sídlem v Bílovci, Lubojaty č. 116, 2) Dražby.net s. r. o. se sídlem v Olomouci, Sokolská č. 584/11, IČO 48396389, zastoupenému JUDr. Petrem Konečným, advokátem se sídlem v Praze, U Sluncové č. 666/12, a 3) STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (dříve STING uzavřený investiční fond, a. s.) se sídlem v Třinci - Starém Městě, 1. máje č. 540, IČO 29017688, zastoupenému Mgr. Michalem Novákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Fibichova č. 1141/2, o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 125/2014, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. února 2018 č. j. 11 Co 371/2017-335, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 2. 2018 č. j. 11 Co 371/2017-335 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 11. 2018


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu