Rozhodnutí NS

20 Cdo 2021/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/01/2019
Spisová značka:20 Cdo 2021/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2021.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2021/2019-308
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Společenství vlastníků domu XY, se sídlem v XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Dukelská č. 891/4, proti povinné J. B., narozené dne XY, bytem XY, pro 34 407 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 EXE 3133/2018, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 27. září 2018, č. j. 40 Co 338/2018-80, t a k t o:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 27. září 2018, č. j. 40 Co 338/2018-80, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen ani přes výzvy Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2018, č. j. 20 Cdo 4288/2018-163, a ze dne 17. června 2019, sp. zn. 20 Cdo 2021/2019-304. Okresní soud v Olomouci přitom usnesením ze dne 18. února 2019, č. j. 47 EXE 3133/2018-204, rozhodl, že povinné se nepřiznává osvobození od placení soudního poplatku z dovolání, což usnesením ze dne 29. dubna 2019, č. j. 40 Co 96/219-239, potvrdil i Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 8. 2019
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu