Rozhodnutí NS

4 Tdo 24/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:4 Tdo 24/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.24.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 30 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
4 Tdo 24/2019-32


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl podle § 31 odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání dne 15. 1. 2019, v trestní věci obviněného L. Ž., nar. XY, trvale bytem XY, XY, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tdo 24/2019, v řízení o dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 7. 2018, sp. zn. 9 To 126/2018, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 4 T 73/2017, takto:


Soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Marta Ondrušová je podle § 30 odst. 1 tr. ř.
vyloučena

z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci dovolání obviněného L. Ž. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 7. 2018, sp. zn. 9 To 126/2018, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 4 T 73/2017.


Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byla dne 9. 1. 2019 předložena trestní věc Městského soudu v Brně sp. zn. 4 T 73/2017, k rozhodnutí o dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 7. 2018, sp. zn. 9 To 126/2018.

Rozhodnutí o podaném dovolání připadlo podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu senátu č. 4, složenému z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Marty Ondrušové. Podle pravidel uvedených v rozvrhu práce byla věc přidělena JUDr. Martě Ondrušové jako soudci – zpravodaji.

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.

V předmětné věci jako zmocněnec poškozené H. K. vystupuje advokát JUDr. Radek Ondruš, na základě plné moci ze dne 5. 12. 2016. Zmocněnec poškozené je manželem soudkyně, které byla věc podle rozvrhu práce přidělena. Uvedený existující vztah mezi soudkyní a zmocněncem poškozené zakládá pochybnosti o nestrannosti soudkyně, pro které nemůže být v dané věci činná.

Proto senát Nejvyššího soudu stran rozhodl, že podle § 30 odst. 1 tr. ř. soudkyně JUDr. Marta Ondrušová je vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 7. 2018, sp. zn. 9 To 126/2018.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. 1. 2019


JUDr. Jiří Pácal
předseda senátuVypracovala:
JUDr. Marta Ondrušová