Rozhodnutí NS

22 ICdo 72/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/27/2018
Spisová značka:22 ICdo 72/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.ICDO.72.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOS 34 INS XY
34 ICm XY
22 ICdo 72/2018-186

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně L. P., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou se sídlem v Brně, Mezírka 1, proti žalovanému Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v. o. s., se sídlem v Praze 5, Arbesovo náměstí 257/7, identifikační číslo osoby 25589644, jako insolvenčnímu správci dlužníka D. P., narozeného XY, místem podnikání XY, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm XY jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka D. P., narozeného XY, místem podnikání XY, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 7. 2017, č. j. 34 ICm , č. j. 12 VSOL XY (KSOS 34 INS XY),

takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018, sen. zn. 22 ICdo 72/2018 se opravuje, že správně zní
a) v záhlaví tak, že jde o dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 7. 2017, č. j. 34 ICm XY, 12 VSOL XY (KSOS 34 INS XY),
b) v odstavci 2 odůvodnění na straně 1 tak, že jde o Vrchní soud v Olomouci.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví a odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2018, sen. zn. 22 ICdo 72/2018, došlo ke zjevné nesprávnosti v chybném označení odvolacího soudu - Vrchní soud v Praze namísto správného Vrchní soud v Olomouci, vydal Nejvyšší soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. 8. 2018

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu