Rozhodnutí NS

20 Cdo 1210/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/16/2019
Spisová značka:20 Cdo 1210/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1210.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Exekuce
Náklady řízení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1210/2019-110
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, v exekuční věci oprávněné ESSOX s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera č. ev. 52, identifikační číslo osoby 26764652, proti povinnému M. D., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Petrem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 2, Ladova 2045/1, za účasti soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 17, pro 125 718 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu 12 552 Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 25 EXE 3046/2012, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 11. 12. 2018, č. j. 30 Co 207/2018-88, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 9. 7. 2018, č. j. 25 EXE 3046/2012-64, zastavil exekuci na majetek povinného (výrok I), uložil oprávněné zaplatit povinnému náklady řízení ve výši 6 969,60 Kč (výrok II), uložil soudnímu exekutorovi vrátit povinnému náklady exekuce ve výši 37 086,50 Kč (výrok III) a uložil oprávněné zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 37 086,50 Kč do 15 dnů od právní moci rozhodnutí (výrok IV).

Odvolací soud k odvolání oprávněné v záhlaví označeným usnesením potvrdil výroky I a II usnesení okresního soudu (výrok I) změnil výrok IV tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Ivo Luhanovi náhrada nákladů exekuce nepřiznává (výrok II) a oprávněné uložil zaplatit povinnému náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 4 392 Kč (výrok III).

Soudní exekutor napadl výrok II usnesení odvolacího soudu dovoláním, které Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“. Napaden je tedy výhradně výrok o nákladech exekuce, proti němuž však v souladu s § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání není přípustné; ani nesprávné poučení přípustnost dovolání založit nemůže (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 4. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu