Rozhodnutí NS

21 Cdo 5427/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/21/2016
Spisová značka:21 Cdo 5427/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5427.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.
§ 241a odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 5427/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce P. H., místem podnikání v Kroměříži, Kotojedská č. 543/17a, IČO 49151991, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Tomíčkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Mánesova č. 881/27, proti žalované V. L., zastoupené Mgr. Davidem Franke, advokátem se sídlem v Přerově, Bartošova č. 1660/16, o 72.275,- Kč a o vzájemném návrhu žalované o 30.282,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 15 C 226/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. května 2015, č. j. 16 Co 72/2015-279, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.413,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Davida Franke, advokáta se sídlem v Přerově, Bartošova č. 1660/16.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2015, č. j. 16 Co 72/2015-279, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalobce zpochybňuje skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, podstatou jeho námitek je nesouhlas s tím, jak odvolací soud provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 21. března 2016

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu