Rozhodnutí NS

33 Cdo 763/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/21/2020
Spisová značka:33 Cdo 763/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.763.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Náklady řízení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 763/2020-73


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Pražské plynárenské, a.s., se sídlem v Praze 1, Národní 37 (identifikační číslo 601 93 492), zastoupené JUDr. Janem Olejníčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 853/12, proti žalovanému A. Č., bytem XY, o 2.549 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 314/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2018, č. j. 15 Co 522/2018-64, t a k t o:

        I. Dovolání se odmítá.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

Nejvyšší soud dovolání proti usnesení ze dne 30. 11. 2018, č. j. 15 Co 522/2018-64, kterým Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 18. 7. 2018, č. j. 11 C 314/2017-57, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 – mimo jiné – žalovanému uložil zaplatit žalobkyni na nákladech řízení 3.662 Kč, odmítl (§ 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 /čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb./, dále jen „o. s. ř.“); dovolání směřuje proti výroku o náhradě nákladů řízení (§ 238 odst. 1 písm. h/ o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu