Rozhodnutí NS

20 Cdo 331/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/18/2020
Spisová značka:20 Cdo 331/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.331.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 1302/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 331/2020-33


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská č. 3135/12, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze, Rubešova č. 162/8, proti povinnému O. R., narozenému XY, bytem XY, za účasti přihlášených věřitelů 1) Casper Consulting a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, 2) Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, se sídlem v Děčíně, Řetězová č. 1369/2a, 3) Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín, se sídlem v Děčíně, U Plovárny 1190/14, pro 26 073,30 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb, pod sp. zn. 074 EX 00208/05, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. března 2019, č. j. 9 Co 84/2018-258, takto:

I. Dovolání soudního exekutora se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

        Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb (dále též jen „soudní exekutor“), proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. března 2019, č. j. 9 Co 84/2018-258, jímž bylo změněno usnesení soudního exekutora ze dne 5. prosince 2017, č. j. 074 EX 00208/05-222, tak, že z rozdělované podstaty ve výši 2 600 000 Kč se v první a druhé skupině nespokojuje žádná pohledávka, ve třetí skupině se uspokojuje jako první v pořadí pohledávka zástavního věřitele Casper Consulting a. s., ve výši 1 145 199,80 Kč jako druhá v pořadí pohledávka zástavního věřitele Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, ve výši 181 571,69 Kč, jako třetí v pořadí pohledávka zástavního věřitele Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín, ve výši 166 935 Kč, jako čtvrtá pohledávka oprávněné ve výši 63 773,10 Kč, a jako pátá v pořadí zčásti pohledávka věřitele Casper Consulting a. s., a to do výše 1 042 520,41 Kč, čímž je rozdělovaná podstata vyčerpána, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, dovolací soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 2. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu