Rozhodnutí NS

25 Cdo 3514/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/24/2018
Spisová značka:25 Cdo 3514/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3514.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3514/2018-254


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: J. K., zastoupený JUDr. Martinem Havelkou, advokátem se sídlem Gorkého 658/15, Liberec, proti žalované: JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka se sídlem Seifertova 455/17, Praha 3, zastoupená JUDr. Františkem Veselým, advokátem se sídlem Seifertova 455/17, Praha 3, o 24.913 Kč s příslušenstvím a 1.500 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 7 C 60/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2018, č. j. 22 Co 48/2018-226,
takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2018, č. j. 22 Co 48/2018-226, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, protože řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který v konečném rozhodnutí rozhodne o všech nákladech řízení včetně řízení dovolacího.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 9. 2018


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu