Rozhodnutí NS

20 Cdo 3253/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/01/2018
Spisová značka:20 Cdo 3253/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3253.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Poplatky soudní
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3253/2018-110
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné CALDERSHOT FINANCE LTD., se sídlem Finchley Road, 788-790, London NW 11., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Dagmar Lupínkovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 966/5, proti povinnému P. F., H., pro 125 017 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. Nc 3138/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni, ze dne 28. března 2018, č. j. 13 Co 82/2018-87, t a k t o :


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni, ze dne 28. března 2018, č. j. 13 Co 82/2018-87, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen i přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2018, č. j. 20 Cdo 3253/2018-107.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 10. 2018

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu