Rozhodnutí NS

21 Cdo 948/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:21 Cdo 948/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.948.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 948/2018-673USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce T. A., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Bělinou, advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4, proti žalované Czech Republic Onamba s. r. o. se sídlem v Olomouci, Technologická č. 842/8, IČO 26027925, zastoupené Mgr. Markétou Jančurovou, advokátkou se sídlem v Brně, Starobrněnská č. 289/7, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 21 C 391/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. září 2017 č. j. 16 Co 58/2017-600, t a k t o:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
  Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2017 č. j. 16 Co 58/2017-600 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 21. 5. 2019


  JUDr. Jiří Doležílek
  předseda senátu