Rozhodnutí NS

29 Odo 1555/2005

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2007
Spisová značka:29 Odo 1555/2005
ECLI:ECLI:CZ:NS:2007:29.ODO.1555.2005.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 1539/07
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

29 Odo 1555/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně S M. L., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. L., zastoupenému advokátkou, o zaplacení 389.594,- Kč ze směnky, s postižními právy, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, pod sp. zn. 55 Sm 6/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. července 2005, č. j. 6 Cmo 78/2005 - 55, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 22. ledna 2005, č. j. 55 Sm 6/2003 - 45, jímž odmítl pro opožděnost námitky žalovaného proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne 19. září 2003, č. j. 55 Sm 6/2003 - 30.

Jak již Nejvyšší soud uzavřel v usnesení uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 86/2003, dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu pro opožděnost (§ 175 odst. 3 o. s. ř.), není podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2001 přípustné. Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaný nemá s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. dubna 2007

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu