Rozhodnutí NS

33 Cdo 4114/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:33 Cdo 4114/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.4114.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/28/2018
II.ÚS 4310/18
JUDr. Kateřina Šimáčková
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 4114/2018-249


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Pavla Horňáka ve věci žalobce S. M., bytem v XY, proti žalované CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1 (identifikační číslo osoby 254 58 302), o požadované určení, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 8 C 121/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. září 2018, č. j. 14 Co 190/2018-237, takto:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í:

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení ze dne 27. 7. 2018, č. j. 8 C 121/2014-208, kterým Okresní soud v Ústí nad Labem neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů a nepřiznal mu osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší soud – v souladu s čl. II části první přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalobce není podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na ustanovení zástupce a na osvobození od soudního poplatku.

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů tohoto dovolacího řízení, bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Ivana Zlatohlávková předsedkyně senátu