Rozhodnutí NS

25 Cdo 4573/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/29/2016
Spisová značka:25 Cdo 4573/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4573.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 4573/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobkyně K. K., zastoupené JUDr. Dominikem Hinerem, advokátem se sídlem Hrob, Duchcovská 247,o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 4433/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2015, č. j. 12 Co 567/2014-53, takto:
   I. Dovolací řízení se zastavuje.
   II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Žalobkyně podáním ze dne 14. 9. 2015 vzala zpět podání ze dne 8. 3. 2015, jež bylo dle obsahu posouzeno jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2015, č. j. 12 Co 567/2014-53.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (rozhodující podle § 243f odst. 2 o. s. ř. předsedou senátu) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2016

                 JUDr. Robert Waltr
               předseda senátu