Rozhodnutí NS

21 Cdo 4727/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:21 Cdo 4727/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.4727.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 4727/2018-3249USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobkyně Komerční banky a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 969/33, IČO 45317054, zastoupené JUDr. Jaroslavem Polanským, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 763/15, proti žalovaným 1) J. K., narozené dne XY a zemřelé dne 23. února 2014, posledně bytem v XY, 2) Z. H., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Věrou Ptáčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 699/1, 3) K. N., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Jaroslavem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 5, Matoušova č. 515/12, 4) I. N., narozené dne XY, bytem v XY, 5) E. Ž., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Gabrielem Brenkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Štěpánská č. 653/17 a 6) R. P., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Reginou Soukupovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská č. 297/12, o 7,292.860,57 USD s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 98/2001, o dovolání K. M., narozené dne XY, bytem v XY, a K. U., narozené dne XY, bytem v XY [jako dědiček po zemřelé žalované 1)], obou zastoupených JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 32/22, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2015 č.j. 14 Co 186/2014-2063, ve znění usnesení ze dne 13. dubna 2015 č.j. 14 Co 186/2014-2093, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. K. M., K. U., ani žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání K. M. a K. U., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.2.2015 č.j. 14 Co 186/2014-2063, ve znění usnesení ze dne 13.4.2015 č.j. 14 Co 186/2014-2093, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zcela zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu