Rozhodnutí NS

20 Cdo 5424/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2016
Spisová značka:20 Cdo 5424/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5424.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 5424/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinným 1) Z. Š., P., a 2) J. B., B. zastoupenému Mgr. Petrem Krechlerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dušní č. 906/8, pro 54 441,10 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 67 Ex 17507/15, o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, sp. zn. 14 Co 522/2014, takto:


Dovolání povinného 2) se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, sp. zn. 14 Co 522/2014, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že lze podat dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016
                 JUDr. Zbyněk Poledna
                 předseda senátu