Rozhodnutí NS

32 Nd 53/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2019
Spisová značka:32 Nd 53/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.ND.53.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 53/2019-52


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v řízení o pozůstalosti po J. K., narozené XY, zemřelé 7. 2. 2018, naposledy bytem XY, vedeném u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 35 D 250/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 35 D 250/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.


Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval (srov. § 1 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. 2. 2019


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu