Rozhodnutí NS

29 Nd 438/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:29 Nd 438/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.438.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 438/2018-176


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové ve věci řízení o pozůstalosti po S. H., narozenému XY, zemřelém 1. prosince 2017, posledně bytem XY, za účasti a) R. O. H., narozeného XY, bytem XY, b) D. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené R. O. H., bytem XY, c) G. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené V. H., bytem XY, d) V. H., narozeného XY, bytem XY a e) J. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného A. M., bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1655/2017, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1655/2017 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Poučení: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění,
neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu