Rozhodnutí NS

24 Cdo 3311/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/11/2019
Spisová značka:24 Cdo 3311/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3311.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 243b předpisu č. 99/1963Sb.
§ 164 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3311/2018


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobkyně M. K., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Lubomírem Svátkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Sodomkova č. 1558/12, proti žalovaným 1) H. V., narozené dne XY, bytem v XY, a 2) P. H., narozenému dne
XY, bytem v XY, zastoupeným Mgr. Helenou Haškovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Na Kovárně č. 472/8, o určení, že žalovaní nejsou dědici ze závěti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 369/2015,
o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2018, č. j. 62 Co 34/2018-133, takto:


Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 1. 2019, č. j. 24 Cdo 3311/2018-180, se opravuje v záhlaví v části týkající se označení žalobkyně tak, že správně zní „M. K.“, v záhlaví a ve výroku II. ohledně adresy sídla právního zástupce žalovaných tak, že správně zní „se sídlem v Praze 10, Na Kovárně č. 472/8“,
a dále ve výroku II. tak, že se z něj vypouští slovo „oprávněným“.


Odůvodnění:

V usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 1. 2019, č. j. 24 Cdo 3311/2018-180, byly v důsledku chyby v psaní nesprávně uvedeny příjmení žalobkyně
a adresa sídla právního zástupce žalovaných.


Nejvyšší soud České republiky tuto zjevnou nesprávnost podle ustanovení § 243b
a § 164 o.s.ř. opravil.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. 3. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu