Rozhodnutí NS

29 Nd 439/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:29 Nd 439/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.439.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
§ 169 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 439/2018-183


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška ve věci řízení o pozůstalosti po L. H., narozené XY, zemřelé 4. října 2016, posledně bytem XY, za účasti a) D. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené R. O. H., bytem XY, b) V. H., narozeného XY, bytem XY, c) G. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené V. H., bytem XY, d) V. H., narozeného XY, bytem XY a e) J. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného A. M., bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1276/2016, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1276/2016 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Poučení: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 1. 2019

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu