Rozhodnutí NS

29 Nd 277/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/11/2019
Spisová značka:29 Nd 277/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.277.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 277/2019-51


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce L. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Lubomírem Plesníkem, LL.M., advokátem, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Zašovská 750, PSČ 757 01, proti žalované Obecně prospěšné společnosti Důstojnost, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 28599110, zastoupené V. J., se „sídlem“ XY, jako obecnou zmocněnkyní, o zaplacení částky 1.027.254 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 43/2019, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 43/2019 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 7. 2019


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu