Rozhodnutí NS

20 Cdo 3097/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/12/2019
Spisová značka:20 Cdo 3097/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3097.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.


20 Cdo 3097/2019


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České kanceláři pojistitelů se sídlem v Praze 4, Milevská č. 2095/5, proti povinným 1) Z. P., narozenému XY, bytem XY, identifikační číslo osoby XY, 2) J. P., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Simonou Šulcovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, náměstí Jiřího z Poděbrad č. 1554/6, pro 150 474 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 091 EX 02599/18, o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. června 2019, č. j. 14 Co 192/2019-77, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný 2) podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2019, č. j. 14 Co 192/2019-77.

Podáním dovolání povinnému 2) vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Povinný 2) dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2019, sp. zn. 20 Cdo 3097/2019.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2019, č. j. 14 Co 192/2019-77, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 11. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu