Rozhodnutí NS

23 Nd 191/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/16/2019
Spisová značka:23 Nd 191/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.ND.191.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 191/2019-59


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně HAGLA cz s.r.o., se sídlem Praha 4 - Modřany, Daškova 3082/9, PSČ 14300, IČO 24658219, zastoupené JUDr. PhDr. Tomášem Nechvátalem, advokátem se sídlem Praha 4, Osvětová 804, proti žalované J. R., nar. XY, podnikatelce se sídlem XY, IČO XY, o zaplacení 26 575 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 126 C 47/2018, o návrhu na delegaci, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 126 C 47/2018 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu z důvodu vhodnosti přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 5. 2019


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu