Rozhodnutí NS

30 Nd 318/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:30 Nd 318/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.ND.318.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
§ 169 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 318/2018-53


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce Společenství vlastníků Višňovce 1096, IČO 26251795, se sídlem v Hulíně, Višňovce 1096, zastoupeného JUDr. Ctiborem Palichem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Vejvanovského 384/1, proti žalované nezl., zastoupené zákonnými zástupci, otcem D. T., a matkou A. T., o zaplacení 43 785 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 11 C 221/2018, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 11 C 221/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.
Odůvodnění:


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, není toto usnesení odůvodněno, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, se kterým účastníci řízení souhlasili a jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu