Rozhodnutí NS

27 Cdo 2945/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2018
Spisová značka:27 Cdo 2945/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.2945.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 2945/2018


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatele M. P., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Nádražní 58/110, PSČ 150 00, za účasti DRINKY s. r. o., se sídlem v Ostrožské Lhotě 527, PSČ 687 23, identifikační číslo osoby 25123483, zastoupené JUDr. Luďkem Lissem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 7, Jablonského 640/2, PSČ 170 00, o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 51658/MSPH, o dovolání DRINKY s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 6. 2016, sp. zn. 14 Cmo 431/2015, takto:

      Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala společnost DRINKY s. r. o. dovolání, které posléze, podáním ze dne 4. 9. 2018, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 11. 2018

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu