Rozhodnutí NS

27 Cdo 2645/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:27 Cdo 2645/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2645.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/05/2019
IV.ÚS 1527/19
JUDr. Jan Filip
zamítnuto
06/28/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 2645/2018-319


USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Mlýnu Bělkovice s. r. o., se sídlem v Ostravě, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, identifikační číslo osoby 27785271, zastoupené Mgr. Hanou Kuncovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Marie Cibulkové 394/19, PSČ 140 00, proti žalované Stavební firmě Mahovský s. r. o., se sídlem v Dolní Moravici 8, PSČ 795 01, identifikační číslo osoby 26832488, zastoupené Mgr. Ivanou Mičkeovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Kmochova 517/2, PSČ 150 00, o určení vlastnického práva, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 4 Cm 7/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018, č. j. 8 Cmo 249/2017-242, takto:


Právní moc rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018, č. j. 8 Cmo 249/2017-242, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2017, č. j. 4 Cm 7/2016-215, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu