Rozhodnutí NS

21 Cdo 5664/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2018
Spisová značka:21 Cdo 5664/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.5664.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 5664/2017-644


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce M. K., zastoupeného Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem v Písku, Velké náměstí č. 7/12, proti žalované Faurecii Components Písek, s.r.o. se sídlem v Písku, Pražské předměstí, Průmyslová č. 466, IČO 26105314, zastoupené JUDr. Natašou Randlovou, Ph. D., advokátkou se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 1550/15a, o neplatnost právního jednání, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 12 C 133/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. května 2017 č. j. 19 Co 507/2017-559, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Nataši Randlové, Ph. D., advokátky se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 1550/15a.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.5.2017 č.j. 19 Co 507/2017-559 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zcela zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 10. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu