Rozhodnutí NS

26 Nd 294/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:26 Nd 294/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.294.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 294/2018-26


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové v právní věci žalobce J. A., se sídlem XY, IČO XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Cimbotou, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 365/7, proti žalované Lugonax s. r. o., se sídlem v Praze 1, Mezibranská 1579/4, IČO 24683442, zastoupené Mgr. Františkem Stratilem, advokátem se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1215/1, o 34.010 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 7/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:
  Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 7/2018 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

  V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno, neboť se vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval.


  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 12. 2. 2019


  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu