Rozhodnutí NS

30 Cdo 298/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:30 Cdo 298/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.298.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 298/2019-275


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce L. N., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 19/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2017, č. j. 21 Co 386/2017 - 136, takto:

        I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 7. 2017, č. j. 31 C 19/2017 - 115, bylo rozhodnuto o zproštění funkce žalobci ustanoveného zástupce, Mgr. Pavla Piňose, advokáta se sídlem v Praze 1, Vodičkova 710/31. Dovoláním napadeným usnesením městský soud uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř. O jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. 3. 2018, č. j. 31 C 19/2017 – 177, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2018, č. j. 21 Co 351/2018 - 261.

Uvedený nedostatek zastoupení nebyl odstraněn ani po výzvě soudu prvního stupně (č. l. 263), jejíž součástí bylo i poučení o důsledcích jejího nesplnění.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu