Rozhodnutí NS

21 Cdo 978/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/14/2016
Spisová značka:21 Cdo 978/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.978.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 978/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Karla Svobody, PhD., a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce PACTUM, s. r. o. se sídlem v Praze 4, Bělčická č. 3184/24, IČO 65412095, zastoupeného JUDr. Patrikem Petríkem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Štupartská č. 599/4, proti žalovanému 1. REALITY VIDCARE s. r. o. se sídlem v Olomouci, Sokolská č. 21/576, IČO 27769062, zastoupenému Mgr. Michalem Novákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Fibichova č. 1141/2, o 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 17 C 135/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 12. listopadu 2015 č. j. 12 Co 394/2015-264, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 14 218 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Patrika Petríka, advokáta se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Štupartská č. 599/4.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 12. 11. 2015 č. j. 12 Co 394/2015-264 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu, jenž byl v této věci vyjádřen v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 21 Cdo 1295/2014, který byl uveřejněn pod č. 70 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015, a je tedy v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu; není proto důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. dubna 2016

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu