Rozhodnutí NS

27 Cdo 239/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:27 Cdo 239/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.239.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 239/2019-46USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 0 Nc 24/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2017, č. j. 21 Co 441/2017-30, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


[1] Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 16. 6. 2017, č. j. 0 Nc 24/2017-21, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce.

[2] K odvolání žalobce Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

[4] Podle § 238 odst. 1 písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř. proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

[5] Právě o tento případ jde v projednávané věci. Usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým soud zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů, je usnesením, kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce ve smyslu § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.

[6] Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné, aniž se v souladu s § 241b odst. 2 částí věty za středníkem o. s. ř. zabýval splněním podmínky povinného zastoupení.

[7] Jelikož bylo dovolání odmítnuto, Nejvyšší soud o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, jenž sdílí osud dovolání, nerozhodoval (srov. obdobně důvody usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1785/17).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 4. 2019


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu