Rozhodnutí NS

25 Cdo 2038/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/19/2019
Spisová značka:25 Cdo 2038/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.2038.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i, j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 443/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 2038/2019-160


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci podatelů: a) K. V., narozená XY, a b) M. V., narozený XY, oba bytem XY, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 617/2017, o dovolání podatelů proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2019, č. j. 21 Co 76/2019-136, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. 3. 2019, č. j. 21 Co 76/2019-136, potvrdil usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 1. 2. 2018, č. j. 23 Nc 617/2017-86, jímž soud prvního stupně zamítl žádost podatelů o ustanovení zástupce pro řízení a o osvobození od soudních poplatků.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání podatelů objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 6. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu