Rozhodnutí NS

30 Cdo 1192/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:30 Cdo 1192/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1192.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1192/2018-262


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce J. Ř., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 251 018 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 138/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2017, č. j. 68 Co 316/2017-206, takto:

    I. Dovolací řízení se zastavuje.
    II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


  Odůvodnění:

  Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti v záhlaví uvedenému rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 18. 12. 2018


  JUDr. František Ištvánek
  předseda senátu