Rozhodnutí NS

26 Cdo 1650/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/05/2019
Spisová značka:26 Cdo 1650/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1650.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 1650/2019-65


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci navrhovatele J. Š., narozeného XY, bytem XY, o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 91/2018, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. března 2019, č. j. 54 Co 36/2019-43, t a k t o :


Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (odvolací soud) napadeným usnesením zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 (soud prvního stupně) ze dne 11. 12. 2018, č. j. 10 Nc 91/2018-17, kterým vyslovil místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2, a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání navrhovatele není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, neboť směřuje proti rozhodnutí, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) o. s. ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 6. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu