Rozhodnutí NS

26 Cdo 3691/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/18/2018
Spisová značka:26 Cdo 3691/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3691.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3691/2018-501


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně P. T., proti žalovanému J. Č., o obnovu řízení o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 C 78/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. března 2017, č. j. 69 Co 83/2017-449, t a k t o:
      I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaný nezastoupen advokátem napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (soud odvolací) ze dne 30. 3. 2017, č. j. 69 Co 83/2017-449, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku (soud prvního stupně) ze dne 20. 1. 2017, č. j. 15 C 78/2007-442, jímž soud pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání zastavil řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2014, č. j. 12 Co 568/2014-353; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Zároveň žalovaný požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 3. 2018, č. j. 15 C 78/2007-482, žalovanému osvobození od soudních poplatků pro řízení o dovolání nepřiznal a jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl. K odvolání žalovaného odvolací soud usnesením ze dne
25. 6. 2018, č. j. 69 Co 87/2018-496, toto usnesení potvrdil. Usnesením ze dne 14. 8. 2018, č. j. 15 C 78/2007-498, soud prvního stupně vyzval žalovaného, aby ve stanovené lhůtě předložil soudu podepsanou plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání a poučil jej o důsledcích jeho nečinnosti.


Dovolatel i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení nesplnil (§ 241 o. s. ř.), proto Nejvyšší soud České republiky řízení o jeho dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. 10. 2018

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu